قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال شاهرود

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 14:30

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

16 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت ايرانپيما شاهرود

شاهرود (سمنان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 22:30

اتوکار: ولووبی ۹ ۴۶نفره استفاده ازماسک الزامی میباشد

19 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت