free statistics قیمت خرید بلیط اتوبوس اردبیل تهران | پایانه‌ها
آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 09:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
مسیر حرکت از جاده سرچم

22 صندلی خالی

528,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

15 صندلی خالی

630,000 ریال

سرچم آزاد اردبیل (تعاونی14 پارسیان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

19 صندلی خالی

520,000 ریال

سیروسفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 11:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

27 صندلی خالی

520,000 ریال

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 11:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

25 صندلی خالی

520,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 12:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

29 صندلی خالی

528,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 13:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تختشو 25صندلی مسیر حرکت از جاده سرچم

19 صندلی خالی

630,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 14:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تختشو مانیتوردار25صندلی مسیر حرکت از جاده سرچم

21 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

630,000 ریال

بین المللی اردبیل تندپویان (ایران پیما)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 15:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

0 صندلی خالی

528,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> قرچک

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
پیاده در دور میدان آزادی

31 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+1

32 صندلی خالی

520,000 ریال

بین المللی اردبیل تندپویان (ایران پیما)

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 16:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

29 صندلی خالی

528,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

0 صندلی خالی

528,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اسکانیاجدید - VIP تخت شو 25 صندلی

25 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

630,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
اسکانیا جدید وی آی پی تک صندلی

25 صندلی خالی

528,000 ریال

بین المللی اردبیل تندپویان (ایران پیما)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

0 صندلی خالی

528,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

0 صندلی خالی

630,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

17 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 22:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تختشو مانیتور دار

17 صندلی خالی

630,000 ریال

بین المللی اردبیل تندپویان (ایران پیما)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

0 صندلی خالی

528,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

30 صندلی خالی

528,000 ریال

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

26 صندلی خالی

528,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

10 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تختشو مانیتور دار

8 صندلی خالی

630,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 23:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اسکانیا درسا جدید مانیتوردار -VIP - مانیتور اختصاصی - 25صندلی

19 صندلی خالی

630,000 ریال

اسوده سفر شعبه اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1397/07/29 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

15 صندلی خالی

630,000 ریال