قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اردبیل به تهران

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

18 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
یاری تختشومانیتوردار

10 صندلی خالی

750,000 ریال

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
علی یاریvip

16 صندلی خالی

630,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، ادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک سفر رایگان دریافت کنید سفر خوشی را برای شما آرزومندیم شرکت آرتا سبلان اردبیل

18 صندلی خالی

633,000 ریال

569,700 ریال
ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیاتخت شو25صندلی جدید T.33813775

16 صندلی خالی

756,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت