قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اردبیل به تهران

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral 2+1

0 صندلی خالی

630,000 ریال

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral 2+1

26 صندلی خالی

630,000 ریال

سرچم آزاد اردبیل (تعاونی14 پارسیان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1
تک صندلی vip

24 صندلی خالی

630,000 ریال

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1

0 صندلی خالی

630,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
اسکانیاVIPتک صندلی جدید باتخفیف ویژه T.33813775

25 صندلی خالی

633,000 ریال

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تختشو مانیتوردار

3 صندلی خالی

750,000 ریال

اسوده سفر شعبه اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
به مقصد قرچک ورامین

16 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

18 صندلی خالی

750,000 ریال

تعاونی 16 همسفرآرتا

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تهران - تخت شو - ازجاده سرچم ( تلفن رزرو : 04533810084 ) سفری خاطره انگیز را برای شما آرزو می کنیم

17 صندلی خالی

756,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1

13 صندلی خالی

756,000 ریال

680,400 ریال
رویال سفر اردبیل

پایانه اردبیل -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: مارال 29 نفره VIP
تختشو مانيتوردار تلفن رزرو33813274

24 صندلی خالی

750,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:35

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تخت شو با تخفیف ویژه تلفن رزرو33813770

21 صندلی خالی

750,000 ریال

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: classicus 2+1

30 صندلی خالی

630,000 ریال

تعاونی 7 عدل اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral 2+1

24 صندلی خالی

630,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
اسوده سفر شعبه اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral 2+1

26 صندلی خالی

630,000 ریال

آسیا سفر (سبلان تور) اردبیل

اردبیل -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: classicus 2+1

7 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
عزیزی تختشو مانیتوردار

0 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

21 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت سفر سیر آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

4 صندلی خالی

750,000 ریال

میهن نور آریا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

22 صندلی خالی

750,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تخت شو با تخفیف ویژه تلفن رزرو33813770

1 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
سرچم آزاد اردبیل (تعاونی14 پارسیان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: VIP 2+1
تخت شو درسا مجهز به مانیتور اختصاصی

17 صندلی خالی

750,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک

5 صندلی خالی

756,000 ریال

تعاونی 16 همسفرآرتا

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تهران - تخت شو درسا مانیتوردار - ازجاده سرچم ( تلفن رزرو : 04533810084 ) سفری خاطره انگیز را برای شما آرزو می کنیم

14 صندلی خالی

756,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تخت شو اسکانیا 25 صندلی

9 صندلی خالی

756,000 ریال

رویال سفر اردبیل

پایانه اردبیل -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)
درسا تختشو مانيتوردار تلفن رزرو33813274

17 صندلی خالی

750,000 ریال