قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردبیل

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، یاری

22 صندلی خالی

900,000 ریال

720,000 ریال
سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، یاری

22 صندلی خالی

900,000 ریال

720,000 ریال
ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیاتخت شو25صندلی جدید

25 صندلی خالی

900,000 ریال

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، ارجمند

22 صندلی خالی

900,000 ریال

720,000 ریال
سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 11:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، یاری

22 صندلی خالی

900,000 ریال

720,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت