قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اردبیل به تهران

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
ارجمند

18 صندلی خالی

630,000 ریال

سرچم آزاد اردبیل (تعاونی14 پارسیان)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

630,000 ریال

تعاونی 10 اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 11:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

28 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 11:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
یاری تختشو

15 صندلی خالی

750,000 ریال

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+1

21 صندلی خالی

630,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت