قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اردبیل به تهران

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

28 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، vipتخت شو مانیتوردار

18 صندلی خالی

750,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

20 صندلی خالی

633,000 ریال

474,750 ریال
سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تخت شو

22 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیاتخت شو25صندلی جدید

18 صندلی خالی

756,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت