قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردبیل

ترابر بی تا اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

14 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، یاری تختشو

10 صندلی خالی

750,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

10 صندلی خالی

633,000 ریال

474,750 ریال
سیروسفر اردبیل (پور ابوالقاسم)

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، یاری تختشو

12 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیمان اردبیل

اردبیل -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیا تخت شو25صندلی جدید

14 صندلی خالی

756,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت