قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اردبیل

تعاونی 7 عدل اردبیل

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:30

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

760,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-

27 صندلی خالی

764,000 ریال

ایران پیما (تند پویان)

اردبیل -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

ساری

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:00

اتوکار: Scania Maral 2+1

23 صندلی خالی

764,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> ساری

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:30

اتوکار: MAN classicus 2+2
ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-

45 صندلی خالی

580,000 ریال

آرتا سبلان اردبیل

اردبیل -> ساری

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:30

اتوکار: MAN classicus 2+2
ضد عفونی یک ساعت قبل حرکت.بسته ی بهداشتی-

45 صندلی خالی

580,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت