قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال خلخال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 09:15

اتوکار: VIP 2+1

4 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 20:45

اتوکار: classicus 2+2

17 صندلی خالی

560,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2

12 صندلی خالی

560,000 ریال

      تاریخ حرکت