قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال خلخال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 20:45

اتوکار: classicus 2+2
تعاونی 15 32452044-32453929-32452881

0 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
مارال گشت خلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2
04532454400-32452321ایران پیمان (ترمینال خلخال)

0 صندلی خالی

500,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2
تعاونی 15 32452044-32453929-32452881

3 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال

      تاریخ حرکت