قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خلخال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 09:15

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

790,000 ریال

مارال گشت خلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 10:00

اتوکار: MAN classicus 2+2
بدیعی 09149861127 -09143574547 مارال گشت04532454400 04532452321

25 صندلی خالی

440,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+2
وحیدغفارزاده09143525856

41 صندلی خالی

440,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2
ملکپور 09143524710

40 صندلی خالی

440,000 ریال

مارال گشت خلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 22:00

اتوکار: MAN classicus 2+2
بدیعی 09143574547 -09149861127 مارال گشت04532454400 04532452321 04532451986

25 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت