قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خلخال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 08:45

اتوکار: VIP 2+1
فریدون سلیمیان 09143522225

7 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
مارال گشت خلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 09:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 04532454400-32452321

11 صندلی خالی

790,000 ریال

ترابربیتاخلخال

خلخال -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+2
بهداد شیرعلیپور 09143546381

31 صندلی خالی

440,000 ریال

396,000 ریال
مارال گشت خلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 21:40

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 04532452321

21 صندلی خالی

620,000 ریال

مارال گشت خلخال

خلخال -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 21:45

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 04532454400

0 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت