سیروسفر یزد

یزد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه غرب تهران

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی
سکوی سیروسفر

20 صندلی خالی

740,000 ریال

سیروسفر یزد

یزد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه غرب تهران, قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی
سکوی سیروسفر

20 صندلی خالی

740,000 ریال

پیک صبا یزد - تعاونی17

یزد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی

21 صندلی خالی

740,000 ریال

شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی
15 دقیقه قبل از حرکت به باجه مراجعه کنید

40 صندلی خالی

420,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:45

اتوکار: وی ای پی ۲۵ صندلی

21 صندلی خالی

740,000 ریال

666,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت