شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:45

اتوکار: غزالVIPتخت شو۲۵نفره تلفن تماس۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
جایگاه شرکت ایران پیما تلفن هماهنگی09132508433

20 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> پایانه غرب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:00

اتوکار: غزالVIPتخت شو۲۵نفره تلفن تماس۰۳۵۳۷۲۳۶۷۶۸
جایگاه شرکت ایران پیما تلفن هماهنگی09132508433

19 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

یزد -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, زنجان, قم, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ صندلی(مارال مانیتوردار)

19 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لنگرود, قزوین, کرج, قم, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: VIPتخت شو۲۵نفره

19 صندلی خالی

890,000 ریال

801,000 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سارئ, آمل, بابل, قم, پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:45

اتوکار: تک صندلی کلاسیک -۳۰صندلی
جایگاه گیتی پیما

22 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت