شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سارئ, آمل, بابل, قم, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:45

اتوکار: تک صندلی کلاسیک -۳۰صندلی
جایگاه گیتی پیما

20 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شعبه یزد

یزد -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سارئ, آمل, بابل, قم, پایانه جنوب(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:30

اتوکار: تک صندلی کلاسیک ۳۰ صندلی
جايگاه همسفر چابكسواران

24 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> گنبدکاووس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

گرگان, سارئ, بابل, آمل, پایانه شرق(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵ صندلی

10 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کناردریائ تالش, قزوین, کرج, قم, پایانه غرب(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی ۲۵ صندلی

22 صندلی خالی

885,000 ریال

796,500 ریال
شرکت شماره 14 پارسیان شعبه یزد

یزد -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, زنجان, پایانه غرب(تهران)

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: وی.آی.پی.غزال ۲۵ صندلی

19 صندلی خالی

885,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت