قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

ایمن سفر ايرانيان يزد

یزد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, فردوس (خراسان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانیا
هنگام سوارشدن ارائه کارت شناسایی الزامیست تلفن هماهنگی 09138544597پورهادیان

44 صندلی خالی

540,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, فردوس (خراسان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی

44 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شرکت گیتی پیما یزد

یزد -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, طبس, فردوس (خراسان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ صندلی تلفن رزرو۳۷۲۳۴۸۰۰
جایگاه گیتی پیما

40 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> مشهد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, طبس, فردوس (خراسان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴نفره۰فروش مجاز ۲۲صندلی

40 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
شرکت آسیا سفر یزد

یزد -> مشهد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تربت حیدریه, طبس, فردوس (خراسان )

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴نفره۰فروش مجاز ۲۲صندلی

40 صندلی خالی

400,000 ریال

360,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت