قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رفسنجان و تخفیف در ترمینال یزد

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

27 صندلی خالی

270,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

18 صندلی خالی

270,000 ریال

عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

18 صندلی خالی

270,000 ریال

      تاریخ حرکت