قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال یزد

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 05:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

36 صندلی خالی

180,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت شماره یک ایران پیما یزد

یزد -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:45

اتوکار: تک صندلی کلاسیک -۳۲صندلی

24 صندلی خالی

250,000 ریال

225,000 ریال
عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

27 صندلی خالی

250,000 ریال

عدل یزد پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری یزد -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

37 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت