قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارومیه و تخفیف در ترمینال یزد

تعاونی 13 تک سفر ایرانیان یزد

یزد -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, پایانه غرب(تهران), زنجان, زنجان, قزوین

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:00

اتوکار: VIPمارال۲۵نفره تخت شو

1 صندلی خالی

2,265,000 ریال

2,038,500 ریال
عدل یزد

ترمینال الغدیر یزد -> ارومیه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو مانیتوردار

11 صندلی خالی

2,250,000 ریال

2,025,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت