همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> البرز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, قم, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

9 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه شرق(تهران), پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

11 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
همسفر چابكسواران اردكان

اردکان (یزد) -> تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه شرق(تهران)

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 22:45

اتوکار: اسکانیا تک۳۲نفره(رزرو۰۳۵۳۲۲۴۸۵۷۱)
ارائه کارت شناسایی الزامی است.

11 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 23:00

اتوکار: درساVIPتخت شو(مانیتورشخصی.پذیرایی ویژ. اینترنت رایگان)۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

16 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت رویال سفرایرانیان شعبه اردکان

اردکان (یزد) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1399/08/07 ساعت 23:58

اتوکار: درساVIPتخت شو(مانیتورشخصی.پذیرایی ویژ. اینترنت رایگان)۳۲۲۵۷۰۷۰-۰۳۵

25 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت