قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دیر

ایمن سفر ایرانیان دیر

دیر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

500,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان دیر

دیر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان دیر

دیر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/06/29 ساعت 22:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت