قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کنگان

رویال سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال قدیم بعد از منطقه نظامی یا راهنمایی رانندگی جنب دفتر هواپیمایی پرشیاسیر15_09304443714

22 صندلی خالی

820,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

820,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634 – 07737233428

20 صندلی خالی

820,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

820,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

820,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت