قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کنگان

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1
09175872634-07737233428ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس)

5 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1
09175872634-07737233428ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس)

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت