قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

اهواز

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1
آسیاسفر09170770917

19 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

اهواز

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931/09368212606

15 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

اهواز

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

19 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

اهواز

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

19 صندلی خالی

700,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

اهواز

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

10 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت