قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قائمیه

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1

18 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قائمیه

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
تلفن تماس 09399599931/ 09378332946

15 صندلی خالی

400,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قائمیه

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
تلفن تماس 09399599931/ 09378332946

6 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت