قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

قائمیه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
09399599931

19 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> فارسان

شهرهای بین راهی

قائمیه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: Scania 2+2
تلفن تماس/09399599931 و 09368212606

0 صندلی خالی

400,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قائمیه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931 و 09368212606

0 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قائمیه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:00

اتوکار: Scania 2+2
09399599931 و 09368212606

36 صندلی خالی

400,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قائمیه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931 و 09368212606

19 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت