قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, بجنورد

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:00

اتوکار: سوپر ویژه

42 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, بجنورد

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:00

اتوکار: سوپر ویژه

44 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت مسافربرى شماره چهار میهن نور گرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, بجنورد

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:30

اتوکار: وی آی پی کلاسیک

17 صندلی خالی

280,000 ریال

شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, بجنورد

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

265,000 ریال

رويال سفر

ترمينال -> مشهد

شهرهای بین راهی

بجنورد

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)
ترمينال و ميدان کاخ

11 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت