قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان, بجنورد

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا

30 صندلی خالی

285,000 ریال

شرکت مسافربرى پیک معتمد جرجان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان, بجنورد

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:15

اتوکار: اسکانیا

42 صندلی خالی

285,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان, بجنورد

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا

36 صندلی خالی

285,000 ریال

شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, شیروان (خراسان ), بجنورد

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

265,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شیروان (خراسان ), قوچان, بجنورد

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا

35 صندلی خالی

285,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت