قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بجنورد و تخفیف در ترمینال گرگان

رويال سفر

ترمينال -> مشهد

شهرهای بین راهی

بجنورد

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 10:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مانيتوردار

25 صندلی خالی

630,000 ریال

سير و سفر

گرگان -> مشهد

شهرهای بین راهی

بجنورد

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 11:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
پايانه مشهد

6 صندلی خالی

630,000 ریال

سير و سفر

گرگان -> بجنورد

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 12:30

اتوکار: اسکانيا
پايانه بجنورد

32 صندلی خالی

440,000 ریال

      تاریخ حرکت