قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: Scania 2+2

44 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، لوان نورتلفن33381300توقف گرگان وآمل

16 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 01733381200

2 صندلی خالی

860,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

1 صندلی خالی

860,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
017-33381100-1-2

18 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت