قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:15

اتوکار: Benz classicus 2+2
017-33381100-1-2

10 صندلی خالی

360,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:15

اتوکار: Benz SC457 2+2

43 صندلی خالی

360,000 ریال

ترابر بی تا گنبدکاووس

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2
شماره تماس 33380219-33381201

13 صندلی خالی

360,000 ریال

سير و سفر

گنبد -> مشهد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانيا

19 صندلی خالی

360,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
017-33381100-1-2

25 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت