قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

سير و سفر

گنبد -> مشهد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 13:15

اتوکار: درسا VIP مانيتوردار
درسا مانيتوردار

7 صندلی خالی

720,000 ریال

سير و سفر

گنبد -> مشهد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانيا

19 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:45

اتوکار: Scania 2+2

25 صندلی خالی

430,000 ریال

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 21:45

اتوکار: Scania classicus 2+2
01733381200

11 صندلی خالی

430,000 ریال

سير و سفر

گنبد -> مشهد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 22:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP

2 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت