قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:15

اتوکار: Benz SC457 2+2

0 صندلی خالی

430,000 ریال

ترابر بی تا گنبدکاووس

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:15

اتوکار: Scania classicus 2+2
شماره تماس 33380219-9112745284

25 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:15

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:15

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

430,000 ریال

ترابر بی تا گنبدکاووس

گنبدکاووس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

مشهد

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 07:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
شماره تماس 33380219-9112745284

25 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت