قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال گنبدکاووس

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 07:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

540,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 07:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

540,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 07:45

اتوکار: Volvo B7R MKII 2+2

25 صندلی خالی

540,000 ریال

      تاریخ حرکت