قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زاهدان و تخفیف در ترمینال گنبدکاووس

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 07:30

اتوکار: Scania 2+2

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 07:45

اتوکار: VIP 2+1
01733381200

25 صندلی خالی

1,810,000 ریال

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> زاهدان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 07:46

اتوکار: Scania classicus 2+2
01733381200

42 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت