خودرانندگان ترمینال پایانه زاینده رود

شماره تماس:

آدرس:

اصفهان / پل وحید /بلوار میرزا کوچک خان جنگلی / پایانه زاینده رود / تعاونی خود رانندگان
شرکت مسافربری خودرانندگان واقع درپایانه (ترمینال) زاینده رود اصفهان با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید