قوانین و مقررات


  • صدور بلیط الکترونیک و تاييد قطعی پرداخت از جانب مسافر ظرف مدت حداکثر 15 دقیقه امکان‌پذیر است، در غیر این صورت رزرو جا ابطال می‌گردد و بلیط الکترونیکی صادر نمی‌گردد.
  • در صورت قطع ارتباط اينترنت پس از خريد بليط و پرداخت بانكي ، مشخصات بليط را از طريق همين سايت استعلام نماييد . در صورتی که وضعیت بلیط "درحال پرداخت" بود مبلغ كسر شده از حساب شما حداكثر ظرف 24 ساعت بصورت خودكار توسط بانك برگشت ميگردد .
  • استرداد بلیت الکترونیک تا 2 ساعت قبل از حركت از طریق اینترنت امکان پذیر است.
  • لطفا قبل از خريد قطعي به مقصد ، مبدا ، ساعت و تاريخ حركت توجه فرماييد. جابجايي تاريخ و ساعت حركت از طریق این سامانه امکانپذیر نبوده و مشمول قوانين استرداد ميباشد.