اطمینان گستر پرویز رشت

شماره تماس:

01333669695

آدرس:

رشت / خیابان امام / جنب میدان گیل / پایانه گیل / تعاونی اطمینان گستر پرویز
شرکت مسافربری تعاونی اطمینان گستر پرویز واقع در پایانه (ترمینال) گیل رشت با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.