شرکت مینی بوسرانی قانع تربت حیدریه

شماره تماس:

آدرس:

تربت حیدریه / بلوار خرمشهر / نرسیده به میدان 22 بهمن / پایانه تربت حیدریه / شرکت مینی بوسرانی قانع
شرکت مسافربری تعاونی مینی بوسرانی قانع واقع در پایانه (ترمینال) تربت حیدریه با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.