آزادی سفر سنندج - سواری

شماره تماس:

08733510088-08733510099

آدرس:

سنندج / ورودی شهر / حاشیه بلوار بسیج مستضعفین / ترمینال بزرگ سنندج / تعاونی سواری (آزادی سفر)
شرکت سواری آزادی سفر واقع در پایانه (ترمینال) بزرگ سنندج با ارائه ی سرویس های خود در سایت payaneha.ir این امکان را فراهم ساخته تا هم قیمت و تخفیف بلیط اتوبوس را مشاهده نمایید و هم خرید بلیط اتوبوس را از طریق اینترنت و بدون دغدغه و اتلاف وقت انجام دهید.